Flemish Cluster Predictive Microbiology in Foods

News & Events

IWT-TETRA project
software & documenten
Meer info…9th International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF9)
Rio de Janeiro
8–12 Sept. 2015
Meer info…

De Flemish Cluster Predictive Microbiology in Foods of CPMF2 is een dienstverleningsorgaan gespecialiseerd in voorspellend modelleren. CPMF2 is ontstaan uit de jarenlange succesvolle samenwerking tussen de Afdeling Chemische en Biochemische Procestechnologie en -regeling BioTeC (KULeuven) en het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en Ėconservering LFMFP (UGent). De combinatie van de complementaire kennis van beide onderzoeksgroepen, met name, de kennis rond het wiskundig modelleren van microbiŽle dynamica bij BioTeC en de kennis binnen de levensmiddelen-microbiologie bij LFMFP, heeft in het verleden geleid tot een groot aantal hoogstaande wetenschappelijke publicaties in het domein van de voorspellende microbiologie.

In Vlaanderen wordt voorspellend modelleren tot op heden echter zeer weinig toegepast binnen de industrie. CPMF2 heeft tot doel een brug te slaan tussen de wetenschappelijke kennis enerzijds en de industrie anderzijds door het aanbieden van diensten gerelateerd aan predictieve microbiologie. Dit zal onder meer gebeuren door de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke software pakketten gebaseerd op modellen die in het verleden reeds door beide onderzoeksgroepen werden ontwikkeld. Andere diensten die door CPMF2 verleend worden omvatten: opleidingen (zowel algemeen als bedrijfsspecifiek), adviezen en oplossingen voor problemen betreffende microbiŽle veiligheid, stabiliteit en kwaliteit van levensmiddelen, dit alles gerelateerd aan predictieve microbiologie.